10 tips hoe je omgaat met een conflict

Hoe een conflict positief kan zijn, wat de oorzaak is en hoe het op te lossen

Een conflict tussen hoogbegaafde kinderen kan vervelend zijn, maar het kan ook het contact juist verdiepen en hechter maken, wanneer het goed opgelost wordt. Hierbij spelen ouders een grote rol, hoe met deze conflictsituatie wordt omgegaan, welk voorbeeld zij zelf geven en of er achterhaald kan worden wat de oorzaak is.

‘Ruzie kan een manier zijn om een onderliggend rotgevoel af te reageren. Kinderen die niet het gevoel hebben dat ze meetellen en gewaardeerd worden of geen voldoening putten uit de dingen die ze doen, kunnen (onbewust) ruzie gaan zoeken om hun onvrede af te reageren. Als dit het geval is, is het belangrijk om de oorzaak van de onvrede op te lossen. Voor hoogbegaafde kinderen is dat bijvoorbeeld vaak dat ze meer uitdaging en/of meer aansluiting met gelijkgestemden nodig hebben’, schreef Marieke van der Zee

Het is dus belangrijk dat ouders goed omgaan met een conflictsituatie, het goede voorbeeld geven.
Maar volgens een.onderzoek dat is uitgevoerd door Pieternel Dijkstra, bekend onderzoeker en publicist op het gebied van relaties blijkt dat:

‘Hoogbegaafden minder goed in staat lijken te zijn om op een constructieve manier met conflicten om te gaan en vaker de negatieve, vermijdende conflictstijl inzetten, ook al kan deze de relatie beschadigen’

Steeds meer hoor ik om mij heen dat mensen scheiden. Wanneer hoogbegaafde kinderen in de problemen zitten dan blijven ouders nog bij elkaar, maar wanneer het weer goed gaat met hun kind, dan hebben ze geen gezamenlijk doel meer en besluiten ze toch te scheiden of een verschil van inzicht over de opvoeding is een onoverkomelijk probleem. Om een goede relatie te onderhouden is communicatie ongelofelijk belangrijk.

 

Relaties zijn bepalend voor succes en zorgzaamheid

Relaties zijn een belangrijke factor die bepalen of hoogbegaafde kinderen succesvol, zorgzaam zijn en bijdragen aan de maatschappij. Ouders spelen een belangrijke rol in de ontwikkeling van de relaties van hun kinderen, door de interactie en het rolmodel wat zij vervullen.
Communicatie is een fundamenteel onderdeel in een relatie en verbetert het zelfvertrouwen en het zelfbeeld.
Kinderen leren op drie manieren over communicatie en relaties;
1. Observatie ouders
2. Omgang met hen
3. Eigen omgang met anderen

 

Communicatie

Soms verhindert de manier waarop ouders zich gedragen een goede communicatie. Zeker tijdens een discussie of het geven van straf ontmoedigt het vertrouwen en openheid. Ook kan het zijn dat een ouder last heeft van verborgen perfectionisme, waardoor er anders gerageerd wordt
Discussies, conflictsituaties zijn onderdeel van het leven, maar de manier waarop ouders hier soms mee om gaan stimuleren de communicatie meestal niet.
Martin Seligman, psycholoog en auteur geeft voor deze lastige situaties 10 tips

 

10 tips voor een discussie tussen ouders van hoogbegaafde kinderen

  1. Toon geen fysiek geweld, zoals dingen gooien of slaan met deuren, waar je kind bij is.
  2. Probeer zo goed mogelijk je gevoelens in woorden uit te drukken. Dus assertiviteit in plaats van agressiviteit
  3. Wees een rolmodel bij het beheersen van je boosheid. Neem tijd om tot jezelf te komen, door even de tuin in te gaan (‘ik loop eerst even een rondje en dan praten we weer verder’)
  4. Bekritiseer je echtgenoot niet waar de kinderen bij zijn
  5. Stel dat je toch je partner bekritiseert waar de kinderen bij zijn, zorg dan dat je alleen het gedrag bekritiseert
  6. Geef je partner niet de ‘stilte behandeling’, met het idee dat je kind dat niet zal merken. Juist jouw kind wat zo gevoelig is, voelt dat haarfijn aan
  7. Laat je kinderen niet kiezen tussen ouders
  8. Los conflicten op en maak het goed, waar de kinderen bij zijn, zodat zij zien dat een conflict er bij hoort in relaties en weer opgelost worden. Wanneer je kind nooit ziet hoe een conflict opgelost wordt, leert hij niet hoe dat moet
  9. Begin geen discussie met je partner of vriend(in) waar je kinderen bij zijn, tenzij je van plan bent dit ook op te lossen in hetzelfde gesprek
  10. Laat je kind buiten de discussie. Maak duidelijke afspraken met je partner dat je het niet hebt over bepaalde onderwerpen waar je kinderen bij zijn

Om een goede positieve relatie te ontwikkelen moet je tijd met elkaar door brengen, samen wat ondernemen, ideeën en gevoelens delen.

Hoeveel tijd breng jij eigenlijk door met je partner of je kind?

Wil jij meer over dit onderwerp weten of eens van gedachten wisselen, neem dan Contact op

Met een hartelijke groet,

Karin van Toor

 

Karin van Toor

Terugbelverzoek

Stel me een vraag, boek een sessie, stuur me een mailtje, om door de bomen het bos weer te zien en ook jouw mogelijkheden (of die van je kind) te benutten. Ik help je graag!

Onderpresteren hoogbegaafdheid

Plan je sessie hier

Meer inzicht in hoe jouw zoon of dochter leert leren en zijn of haar doorzettingsvermogen en zelfvertrouwen toeneemt?