6 stappen om onderpresteren te keren

why bright minds get poor grades

Het keren van onderpresteren vereist het leren van nieuw gedrag, gewoonten en houding. Dit geldt niet alleen voor het kind, maar ook voor de ouders, de leerkrachten en de omgeving.

Sylvia Rimm schreef hierover het boek ‘Why Bright Minds Get Poor Grades’ waar de aanpak vooral vanuit het onderwijs beschreven staat.

Deze drieledige benadering van het keren van onderpresteren heeft Sylvia Rimm uitgewerkt in het Trifocale Model.

Deze aanpak kan werken, maar het is mogelijk dat het onderpresteren een diepere oorzaak heeft, dat jouw kind er niet eens aan toe komt om huiswerk te maken, geen enkele moeite doet, kan doen, om iets te bereiken. Dan kunnen de 10 stappen van Michael D. Whitley verbetering opleveren.

Het Trifocale Model tegen onderpresteren

De drie factoren in dit model zijn het kind, de thuis- en de schoolomgeving en het bestaat uit de volgende stappen;

 1. Assessment/analyse
 2. Communicatie
 3. Aanpassen van verwachtingen
 4. Identificatie met rolmodel
 5. Aanvullen/verbeteren van ontbrekende vaardigheden 

 6. Aanpassingen op school en thuis

Onderpresteren hoogbegaafdheid

Stap 1 – Analyse van het onderpresteren

Vaststellen op welke manier je kind onderpresteert door een assessment, dat bestaat uit een intelligentie-, talenten- en creativiteitstest, observaties en een interview met de ouders.

Stap 2 – Communicatie

Een gelijkwaardig gesprek tussen ouders en leraren. Hierin wordt met respect wederzijds gesproken en krijgt niemand de schuld. Bovendien wordt er dan gesproken over mogelijk afhankelijkheid, onvermogen of dominantie van de leerling. En natuurlijk komen  actuele onderwerpen aan de orde

Afhankelijkheid, onvermogen of dominantie van de leerling zichtbaar door;

 • Vraagt regelmatig om uitleg en uitleg van de instructie
 • Worden er vragen gesteld  bedoeld om aandacht te krijgen of om informatie te verkrijgen?
 • Draagt een beloning bij aan verbetering bij ongeorganiseerd  langzaam en werken 
 • Wordt er alleen gewerkt wanneer een volwassene in de buurt is of kan er zelfstandig gewerkt worden
 • Is in staat om de passende lesstof te leren of is er een tekort aan vaardigheden zowel in de klas als individueel
 • Is met zichzelf begaan (arme ik) wanneer nieuw werk aangeboden wordt. Deze symptomen verminderen bij aandacht van een volwassene/ Is met zichzelf begaan bij instructie of opdracht op specifieke gebieden terwijl de uitdaging aangegaan wordt op gebieden waar ze goed in is.
 • Laat thuis dit gedrag zien; zeuren, klagen, aandacht vragen, emotionele uitbarsting en onsportief/ laat dit gedrag zelden zien, zeker niet het klagen en zeuren
 • Leert alleen wanneer één op één instructie is gegeven, niet in een groep zelfs niet met verschillende instructiestijlen/ kan sneller leren bij één op één instructie, maar leert ook efficiënt in een groep wanneer er rekening gehouden wordt met de (on)mogelijkheden

Stap 3 – Aanpassen van verwachtingen

Voor leerlingen is het belangrijk dat ouders en kinderen een realistische verwachtingen zodat er haalbare doelen gesteld kunnen worden. Deze positieve en realistische verwachtingen zijn noodzakelijk om meer in eigen mogelijkheden te gaan geloven.

 

De kern van faalangst zit bij de verwachting. Het kind heeft vaak een hele andere verwachting, dan diegene die de opdracht geeft. De lat wordt vaak te hoog gelegd.

Het is belangrijk om verwachtingen over een opdracht duidelijker te omschrijven. Daardoor kan het kind realistischer verwachtingen inschatten en het gevoel het niet te kunnen te lijf te gaan. Dit speelt zeker ook een rol bij instrumentaal muziekonderwijs wanneer je gericht ben op het resultaat in plaats van op het proces

Verwachting

Stap 4 – Identificatie met rolmodel

Leerlingen kunnen aangemoedigd worden om zich te identificeren met de juiste rolmodellen. Dit kan het presteren stimuleren en laten zien dat het OK is om hoge prestaties neer te zetten.

Stap 5 – Aanvullen/verbeteren van ontbrekende vaardigheden

Onderpresteerders missen soms vaardigheden die nodig zijn om tot betere prestaties te komen, executieve-, leervaardigheden. Het corrigeren van dergelijke ontbrekende vaardigheden moet zorgvuldig gebeuren. 

Met korte termijnbegeleiding, zodat er geen noodzaak ontstaat om de leraar of ouder te manipuleren en de leerling de relatie gaat ervaren tussen resultaat en inzet.

 

Laten we bouwen aan vertrouwen en zelfvertrouwen

 

Stap 6 – Aanpassingen op school en thuis

Bouwen aan zelfvertrouwen

 

Het is belangrijk dat haalbare kortetermijndoelen worden gesteld, zodat de leerling succeservaringen opdoet, zowel thuis als op school.

Zo’n doel voor de korte termijn kan bijvoorbeeld zijn dat de leerling thuis het huiswerk maakt, of zorgt dat de juiste boeken meegenomen worden zodat een les beter blijft hangen en er een beter resultaat wordt behaalt voor de toets (lange termijndoel).

Was je zelf een onderpresteerder?

Het onderpresteren van jouw kind maakt ook deel uit van het gezinssysteem, waarin iets maakt dat jouw kind niet functioneert op een passend niveau.

Ook als ouder heb je een rol hebt in het (onder)presteren,  van je kind. Begrip en inzicht hierin is een belangrijke stap en vaak al een groot deel van de oplossing van het probleem van onderpresteren.

Om meer inzicht te krijgen kan je jezelf een aantal vragen stellen.

Je kind wil je vaak een bepaalde ervaringen geven of besparen. Zeker wanneer je zelf perfectionistisch of prestatiegericht bent.

Kan het zijn dat je verantwoordelijkheden uit handen neemt?-

 • Hoe communiceer je met je kind?
 • Lever je misschien vaak commentaar?

Einddoel bij onderpresteren

 • Dat je kind positiever is en weer gemotiveerd
 • Dat je kind op school overwegend positief bekeken en beoordeeld wordt.
 • Dat je kind slaagt op school en in zijn verdere leven kan studeren, werken en presteren op een passend niveau, waar de meeste voldoening en levensvreugde uit te halen is.

Vooral dat je kind weer plezier heeft in leren, op welk gebied dan ook

Pianospelende kleuter en peuter

 

Belangrijkst is dat je kind meer is en doet dan school – Relatie

 

Wacht niet te lang met ingrijpen.

Hoe langer je wacht, hoe moeilijker het wordt om de houding van je kind bij te schaven.

 

Zullen wij eens samen aan de slag gaan
zodat ook jouw kind weer plezier krijgt in leren?

Karin van Toor

Terugbelverzoek

Stel me een vraag, boek een sessie, stuur me een mailtje, om door de bomen het bos weer te zien en ook jouw mogelijkheden (of die van je kind) te benutten. Ik help je graag!

Meer inzicht in hoe jouw zoon of dochter leert leren en zijn of haar doorzettingsvermogen en zelfvertrouwen toeneemt?

Onderpresteren hoogbegaafdheid

Plan je sessie hier