Karin van Torr- ECHA Specialist Hoogbegaafdheid

ECHA-Specialist Hoogbegaafdheid

Nu ook Specialist Hoogbegaafdheid voor creatieve hoogbegaafden die weten dat ze meer kunnen

 

STELLENDAM – Wellicht dat velen bij het horen van de naam Karin van Toor allereerst denken aan de bevlogen in Stellendam woonachtige pianodocente

En dan hebben ze dat goed

Al 25 jaar lang is Karin als zodanig op Goeree-Overflakkee actief. Maar ze is méér dan pianodocente.

Ze vervult op educatief gebied namelijk een redelijk unieke rol door muziek succesvol te combineren met het coachen en begeleiden van hoogbegaafde kinderen. En dát zullen heel wat minder mensen weten…

Tekst: Villerius Tekstproductie & Fotografie
Foto: MyObjective

Al heel lang is Karin (51) ervan overtuigd dat praktische muziekles goed is voor jong en oud. “Of het nu gaat om de ontwikkeling van fijne motoriek bij kinderen, of voor volwassenen om los durven te komen, zich te durven geven, muziek maken is heilzaam voor iedereen”, zegt ze. Karin kwam erachter dat dit zeker ook voor hoogbegaafde kinderen geldt.

 

Nadat ze workshops had gegeven gebaseerd op meervoudige intelligenties, kwam zij door haar brede interesse en door omstandigheden in aanraking met een studie op het gebied van hoogbegaafdheid. Zelf studeerde ze toen in Utrecht en deed ze onderzoek naar de relatie tussen executieve functies en muziekonderwijs.

Executieve functies, uitdaging  en hoogbegaafdheid

“Fouten durven maken, faalangst overwinnen, verbeteren van werkgeheugen, leren concentreren en doorzetten. Maar ook leren omgaan met frustratie kunnen in het muziekonderwijs wel tot ontwikkeling komen”, vertelt Karin.

 

“Zeker wanneer kinderen in het reguliere onderwijs geen passend lesaanbod krijgen doordat zij een specialistische aanpak en begeleiding nodig hebben. Het leren bespelen van een muziekinstrument kan dan precies de nodige uitdaging bieden. Het ligt zó voor de hand eigenlijk, en toch is hier maar weinig tot geen onderzoek naar gedaan. Dit triggerde me dusdanig dat ik me hierin verder ben gaan specialiseren.”

Specialist hoogbegaafdheid

Specialist hoogbegaafdheid

In 2017 startte Karin met het volgen van een postacademische studie aan het Radboud Centrum voor Sociale Wetenschappen te Nijmegen. Tijdens haar onderzoek richtte zij zich op de vraag: ‘kan instrumentaal muziekonderwijs gaan dienen als middel om onderpresteren van hoogbegaafde kinderen te keren of te voorkomen?’

Tijdens haar studie maakte ze gebruik van bestaand onderzoek op het gebied van cognitieve- en niet-cognitieve factoren bij hoogbegaafde kinderen. Vrijdag 7 februari is Karins studie bekroond met de uitreiking van het diploma van de ECHA-opleiding (sinds 1 januari jl. RITHA-opleiding) Specialist Hoogbegaafdheid.

Musica EduArta

Het behoeft geen betoog dat Karin zich in haar pianopraktijk, met zo’n 50 leerlingen, nóg meer is gaan richten op de meerwaarde van piano leren spelen. Niet alleen in relatie tot hoogbegaafdheid, maar ook voor maatwerk zoals voor leerlingen met het Syndroom van Down.

 

Voorheen vormde Karin Pianoschool Van Toor, maar dat is inmiddels veranderd. Het is nu Musica EduArta. Dit ziet op het begeleiden en coachen van hoogbegaafden, waarbij onderwijs versterkt kan worden door muziek en kunst. “Door muziek, kunst en creativiteit in te zetten om onderpresteren te keren, ontstaat een uniek middel voor creatieve hoogbegaafden”, licht Karin toe.

 

“Dit zijn dikwijls energieke, soms dwarse en impulsieve kinderen, die wisselend presteren of hele andere interesses hebben dan school en die ook rustig in discussie gaan met hun leerkracht of docent. Speciaal voor hen heb ik de unieke methode M.U.S.I.C. ontwikkeld, om de capaciteiten van hoogbegaafden optimaal tot hun recht te laten komen.

Methode M.U.S.I.C.

M.U.S.I.C. staat voor de ontwikkeling van Mindset, Uitdaging, Strategie, Implementeer en Celebrate. Deze methode is breed inzetbaar, zowel op school, tijdens de studie, als voor persoonlijke ontwikkeling.

 

Het verschaft hoogbegaafde kinderen, en ook hun ouders, een goed zicht op zichzelf en op de groei- en ontwikkelmogelijkheden. Het geeft duidelijkheid op welke manier ze hun doelen kunnen bereiken, het leert ze leren, het geeft inzicht en motivatie om echt in actie te komen en vernieuwde energie te vinden om dóór te groeien! En natuurlijk, dat vraagt om maatwerk voor iedere leerling in het bijzonder.”

Methode MUSIC

 

Meer dan pianoles alleen

 

Zo kwam bij Karin pianoles geven in een veel breder perspectief te staan en werd haar slogan ‘Meer dan pianoles alleen’. Hoewel haar focus ligt op tien- tot veertienjarigen omvat haar doelgroep alle leeftijden vanaf een jaar of drie.

 

Overigens wil dit allemaal natuurlijk niet zeggen dat Karin de koers in haar praktijk dusdanig heeft veranderd dat ze zich nu alleen nog maar op hoogbegaafdheid en hoogbegaafden richt. Voor ‘gewoon’ pianoles was, is en blijft iedereen die daar interesse in heeft onverminderd welkom.

Uitnodiging jubileum

Jubileum

Naast het ontvangen van haar ECHA-diploma heeft Karin binnenkort nóg een gedenkwaardig moment. Op 13 februari bestaat haar pianoschool maar liefst 25 jaar. En dat wil ze natuurlijk niet ongemerkt voorbij laten gaan.

 

Ter gelegenheid van dit jubileum worden op zaterdag 21 maart a.s. een receptie en een leerlingenconcert gehouden. Karin hoopt dat ze hier veel oud-leerlingen zal ontmoeten. Leerlingenconcerten organiseert Karin al jaren.

 

Door de sterk groeiende belangstelling hiervoor zijn de concerten inmiddels uitgegroeid van huiskamersetting tot volwaardige concertlocatie en met ondersteuning van powerpointpresentaties.

Zelfs diner- en kleuterconcert

Naast de leerlingenconcerten zijn er zelfs dinerconcerten voor volwassen leerlingen. Maar ook kleuters hebben hun eigen concert, met een presentatie aan de hand van de avonturen van Beethoven Beer en Mozart Muis.

Van harte uitgenodigd

 Het leerlingenconcert en de receptie van 21 maart 2020  worden gehouden in de Overkant, Dijkstelweg 33 te Ouddorp. Een mooi moment om eens te horen en te zien wat je onder leiding van Karin kunt leren op de piano. Én om haar te feliciteren met beide feestelijkheden!

Kom jij ook?

Karin van Toor

Terugbelverzoek

Stel me een vraag, boek een sessie, stuur me een mailtje, om door de bomen het bos weer te zien en ook jouw mogelijkheden (of die van je kind) te benutten. Ik help je graag!

Meer inzicht in hoe jouw zoon of dochter leert leren en zijn of haar doorzettingsvermogen en zelfvertrouwen toeneemt?

Onderpresteren hoogbegaafdheid

Plan je sessie hier