Uitdaging hoogbegaafden

Uitdaging van hoogbegaafden is noodzakelijk want ook een hoogbegaafd kind moet leren leren.

Kinderen met een hogere intelligentie zijn vaak niet gewend om hard te moeten werken, hun best ergens voor te doen door weinig uitdaging en de veronderstelling het wel te kunnen. Op de basisschool kan het zijn dat hoogbegaafde kinderen opdrachten zo kunnen maken.  Of dat ze juist aan pluswerk niet beginnen, want stel je voor dat ze het niet gelijk kunnen.

Leren leren hoogbegaafde

Hierdoor leren ze niet om zich in te spannen en hoeven ze ook niet door te zetten.  Dit kan leiden tot verlies van motivatie om te leren en onderpresteren

Hoogbegaafde kinderen moeten leren om moeite te doen en door te zetten. Ze moeten fouten durven maken en weer plezier hebben in leren.
En ja ook de omgeving moet leren dat ook hoogbegaafde kinderen niet alles gelijk kunnen of snappen.

 

Wat als een hoogbegaafd kind die uitdaging
niet krijgt of niet aanneemt?

 

Zeker voor hoogbegaafden is het belangrijk te ervaren dat ook zij tot leren komen, frustraties overwinnen om muziek te kunnen maken, er intens van te genieten, grenzen te verleggen en de eigenwaarde en zelfvertrouwen te verhogen.

Meer weten?

Compacten en verrijken is noodzakelijk om tot leren te komen.

De reguliere leerstof  compacten is nodig om aan  uitdagingen toe te komen. Hierdoor komt tijd vrij, om besteed te worden aan verrijkend werk.

Meer weten?

Voor kinderen die onvoldoende uitgedaagd worden in de klas, niet beginnen aan ‘extra werk’ of gedragsproblemen hebben ontwikkeld.

Aansluitend bij de behoefte van de kinderen met een creatief begin, eigen project met eigen onderzoeksvragen, ontwikkeling van vaardigheden en een gezamenlijk project om samenwerking te stimuleren

 

Meer weten?

Problemen door missende uitdaging hoogbegaafden

Wanneer een hoogbegaafd kind de uitdaging niet aangaat of krijgt kan het zich gaan vervelen. Er kunnen gedrags- of fysieke problemen ontstaan of nog erger. Pas op het VO, of nog later, ontdekken de meeste hoogbegaafde kinderen dat ze nooit hebben geleerd te leren en door te zetten.

Ze hebben geen idee hoe ze moeten leren en lopen vast  in de brugklas, het derde leerjaar, het beroepsonderwijs of op de universiteit.
Leren dat er een verband bestaat tussen inspanning en resultaat, effectieve leerstrategieën aanleren, leren plannen en omgaan met frustratie zijn zeker onderdelen die een rol spelen bij leren leren.

 

Ook hoogbegaafde kinderen moeten dus leren leren

 Maar hoe dan?

 

Zone van naaste ontwikkeling

Zone van naaste ontwikkeling

Leren leren door aan te sluiten bij de naaste ontwikkeling, op zoek te gaan naar de grenzen, waar een kind net wat hulp nodig heeft.

Dit kan leiden tot frustratie, zelfs tot weerstand en emotionele uitbarstingen want leren leren kan behoorlijk onprettig voelen.
Het durven maken van fouten, het vragen om hulp en het omgaan met verwachtingen. Verwachtingen van de omgeving maar ook van de kinderen zelf

Natuurlijk hangt dit samen met de motivatie, met de uitdaging en het aansluiten bij de interesse. Of een kind zich veilig voelt om daadwerkelijk tot leren te komen

Wil jij samen eens kijken hoe je omgaat met die weerstand en frustratie?

Karin van Toor

Terugbelverzoek

Stel me een vraag, boek een sessie, stuur me een mailtje, om door de bomen het bos weer te zien en ook jouw mogelijkheden (of die van je kind) te benutten. Ik help je graag!

Meer inzicht in hoe jouw zoon of dochter leert leren en zijn of haar doorzettingsvermogen en zelfvertrouwen toeneemt?

Onderpresteren hoogbegaafdheid

Plan je sessie hier