Kenmerken onderpresteren

Kenmerken onderpresteren als hulp voor jouw kind wanneer je kind wisselende resultaten haalt, uitstelgedrag vertoont, absoluut geen zin meer heeft om naar school te gaan en de motivatie om tot leren te komen verdwenen lijkt.

Waaraan kan je onderpresteren herkennen?

Een leerling die onderpresteert, vertoont vaak één of meer van de volgende kenmerken:

 • Sterk wisselende/afnemende prestaties
 • Gedragsproblemen zoals rebels gedrag en spijbelen
 • Onvoldoende leren, huiswerk niet maken

Het kan zo zijn dat een hoogbegaafd kind helemaal geen idee heeft hoe hij moet leren. Er vanuit gaat dat je het een keer doorleest en bij wat een wat lastiger onderwerp het twee keer doorleest.

Reacalcitrant
 • Heeft weinig zicht op de consequenties van keuzes op korte en lange termijn
 • Wil wel presteren maar het ontbreekt aan zelfdiscipline en doorzettingsvermogen
 • Gaat eigen verantwoordelijkheid uit de weg; legt die bij ouders en school
 • Heeft een brede interesse en uitzonderlijke kennis
 • Houdt zich niet aan gemaakte afspraken
Onderpresteren hoogbegaafdheid
 • Is goed in uitstellen en perfectionistisch
 • Onderneemt thuis veel met een grote drang om te ontdekken
 • Voelt zich gedwongen tot perfectie
 • Heeft weinig vertrouwen in zichzelf
 • Gaat uitdagingen en rivaliteit uit de weg
 • Maakt onderscheid  tussen thuislezen en schoollezen
 • Liegt  over school en verzint makkelijk allerlei excuses
 • Werkt slecht in competitie verband bij onzekerheid van slagen
 • Sluit zich gemakkelijk af voor de omgeving

Ook kan het zo zijn dat een kind dat onderpresteert snel afgeleid is en het lastig vindt om geconcentreerd te werken

Het kan zijn dat hij  weinig afmaakt en slecht kan plannen. Een grote verbeelding heeft, een beelddenker is en een zeer creatieve denker. Wanneer je in gesprek gaat met een onderpresterend kind kan hij verrassend goed uit de hoek komen.

 

Een onderpresteerder bestaat niet,
wel een kind dat onderpresteert

 

Hoe ontstaat onderpresteren?

Onderpresteren, minder presteren dan je zou kunnen en willen op basis van de capaciteiten, ontstaat echt niet vanzelf. 
Van nature zijn kinderen, zeker hoogbegaafde kinderen, enthousiast over leren, geïnteresseerd in vele ideeën en activiteiten en nieuwsgierig over wat zich om hen heen afspeelt.

Maar hoe ontstaat onderpresteren dan?

 

Doordat er op school voortdurend ‘rustig aan’, ‘dat gaan we volgende week leren’, of zelfs ‘nee, dat leren we hier nog niet, dan moet je nog een jaartje wachten’ gezegd wordt?

Door verveling, wat gebruikt wordt als excuus om niet mee te doen met activiteiten in de klas doordat ze niet leuk, niet relevant en niet uitdagend zijn?  De oorzaken zijn divers en complex. HIER kan je verder lezen over het ontstaan van onderpresteren

Straffen en belonen, niets voor de onderpresteerder

Straffen en belonen zijn totaal zinloos. Straf je kind zeker niet om zijn schoolresultaten met het afpakken van een hobby waar het in uitblinkt of gewoon graag doet. Je doet er meer kwaad dan goed mee.

 

Een buitenschools succesverhaal is voor je afhakende kind zowat van levensbelang. Vermijd dat je kind voor een positiever zelfbeeld alleen maar afhankelijk is van wat er op school gebeurt.

Pianoles MusicaEduArta

 

Wanneer je kind zijn motivatie vindt in een vrijetijdbesteding,
zoals het bespelen van een instrument, een specifieke hobby of sporten, 
doe er dan alles aan om dit zo te houden

 

Belonen om onderpresteren te keren?

Onderpresteren hoogbegaafdheid

Je kind belonen door allerlei leuks in het vooruitzicht te stellen is misschien nog wel erger. De onderpresteerder ervaart dan nog meer druk om een bepaald cijfer te halen of een bepaalde prestatie neer te zetten. 

 

Wanneer het gestelde doel niet haalbaar lijkt begint hij er misschien niet eens aan en wanneer het gestelde doel niet haalbaar blijkt is kan er nog grotere onverschilligheid optreden.

 

Hij moet een ander soort voldoening leren ervaren die van hemzelf komt, niet gericht is op het resultaat, maar op het proces. Kleine stappen maken in de goede richting en in eerste instantie al een mooie prestatie wanneer hij begint met een opdracht.

Weet jij wat niet werkt bij onderpresteren? Als moeder weet je dat je hoogbegaafde kind beter kan. Dat is je nu na die coronaperiode helemaal duidelijk. Het raakt je zo dat je kind niet de schouders er onder zet en eruit haalt wat erin zit. 

                                                                           

Vaak blijf je als ouders maar hetzelfde doen om tot een oplossing te komen. Wanneer je wil starten met een aanpak die wel werkt tegen onderpresteren moet je eerst begrijpen wat niet werkt. Bovendien moet je afstand zien te nemen van de manier waarop er tot nu toe is gehandeld. Door jou als ouder, maar zeker ook door de leerkracht.

Waardoor laat hij toch niet zien wat hij kan?   

Wil jij  weten wat je kan doen aan onderpresteren?

Karin van Toor

Terugbelverzoek

Stel me een vraag, boek een sessie, stuur me een mailtje, om door de bomen het bos weer te zien en ook jouw mogelijkheden (of die van je kind) te benutten. Ik help je graag!

Meer inzicht in hoe jouw zoon of dochter leert leren en zijn of haar doorzettingsvermogen en zelfvertrouwen toeneemt?

Onderpresteren hoogbegaafdheid

Plan je sessie hier