Onderpresteren en hoogbegaafdheid

Een kind dat onderpresteert, vertoont vaak één of meer van de volgende kenmerken:

  • Sterk wisselende/afnemende prestaties
  • Gedragsproblemen zoals rebels gedrag en spijbelen
  • Onvoldoende leren, huiswerk niet maken

We spreken niet van een onderpresterend kind, want het kan best zijn dat er op school weinig gedaan wordt, maar op het voetbalveld, zijn mountainbike, in de hobbykamer of op de piano wel.

Mountainbike tekening

Het kan zo zijn dat een hoogbegaafd kind helemaal geen idee heeft hoe hij moet leren. Er vanuit gaat dat je het een keer doorleest en bij wat een wat lastiger onderwerp het twee keer doorleest.

 

Een onderpresteerder bestaat niet,
wel een kind dat onderpresteert

 

Leren leren

Hoogbegaafde kinderen hebben de potentie dat ze goed kunnen presteren, maar dat wil niet zeggen dat ze dat altijd doen of hiertoe in staat zijn. 12% van de hoogbegaafde leerlingen stromen af, dus maar een derde lukt het om binnen zes jaar het VWO-diploma te halen.

Effectieve leerstrategieën zijn nodig om optimaal te kunnen leren. Je moet weten hoe je moet leren, hoe je jezelf aan het werk kan zetten en jezelf kan stimuleren om door te gaan en vol te houden, zelfs als het even tegenzit

Kenmerken Onderpresteren

Kenmerken onderpresteren als hulp voor jouw kind wanneer je kind wisselende resultaten haalt, uitstelgedrag vertoont, absoluut geen zin meer heeft om naar school te gaan en de motivatie om tot leren te komen verdwenen lijkt.

Meer weten?

Gezien worden als hoogbegaafde

Het kan zijn dat jouw kind niet gezien wordt doordat hij niet wil of kan presteren. Doordat hij een andere manier van denken heeft of geen fouten durft te maken. Zo belangrijk dat hij er- en herkend wordt, maar hoe dan?

Meer weten?

Leren leren

Bij het leren leren worden vaak vele leervaardigheden en strategieën aangeboden maar allereerst moet aan de leervoorwaarden voldaan worden – Zoals mindset, motivatie, ontwikkelde executieve functies en fouten durven maken. 

Meer weten?


Leerstrategieën moeten bewust ingezet worden,
zodat bekend is hoe er geleerd kan worden

Gezien worden bij onderpresteren

Helaas wordt een hoogbegaafde nog steeds gezien als iemand met een hoge intelligentie, IQ boven de 130, die gemotiveerd is om te presteren en goed kan doorzetten. Dit hoogbegaafde gedrag blijkt inderdaad uit het Triadisch model van Renzulli – Mönks maar is lange tijd vertekend weergegeven. Het is nu eenmaal makkelijker werken in het onderwijs  wanneer je met een een test kan laten zien dat je hoogbegaafd bent.

Hoogbegaafden die het op school niet goed lijken te doen blijken hoger te scoren op creatieve en praktische intelligentie. Op school wordt meestal gebruik gemaakt van analytisch denken. Voor een geslaagde carrière zijn alle drie de ‘intelligenties’ nodig 

Het kan ook zijn dat je kind niets heeft met schoolse vaardig heden en net als Ronaldo al jong zijn eigen bedrijf wil starten.
Ronaldo is een onderneming gestart in het verhuur van Segways. 

Jonge ondernemer

Met zijn opa Peter heeft hij een indoorbaan gecreëerd waar kinderen gebruik kunnen maken van Segways en Balanceboards.

Het kan zijn dat je kind geen fouten durft te maken door zijn mindset. Doordat hij ervan overtuigd is dat hij het gelijk goed moet kunnen. Als hij daar niet 100% van overtuigd is begint hij er niet eens aan, of stelt het enorm uit.

Wil jij samen aan de slag
om het onderpresteren van jouw kind te keren?

Karin van Toor

Terugbelverzoek

Stel me een vraag, boek een sessie, stuur me een mailtje, om door de bomen het bos weer te zien en ook jouw mogelijkheden (of die van je kind) te benutten. Ik help je graag!

Meer inzicht in hoe jouw zoon of dochter leert leren en zijn of haar doorzettingsvermogen en zelfvertrouwen toeneemt?

Onderpresteren hoogbegaafdheid

Plan je sessie hier