Leren leren

Leren leren Bij het leren leren worden vaak vele leervaardigheden en strategieën aangeboden maar allereerst moet aan de leervoorwaarden voldaan worden – Zoals mindset, motivatie, ontwikkelde executieve functies, fouten durven maken. 

Om je executieve functies te ontwikkelen heb je wel de  juiste omstandigheden nodig, een stimulerende leeromgeving en duidelijk leerdoelen waarvoor je echt moeite moet doen en moet doorzetten. Uit onderzoek blijkt dat hoogbegaafde kinderen meer moeite moeten doen en echt moeten doorzetten bij het leren bespelen van een muziekinstrument dan in het reguliere onderwijs. Uiteraard is dit van een aantal factoren afhankelijk.

Leren presteren

Effectieve leerstrategieën zijn nodig om optimaal te kunnen leren. Je moet weten hoe je moet leren, hoe je jezelf aan het werk kan zetten en jezelf kan stimuleren om door te gaan en vol te houden, zelfs als het even tegenzit

Leren leren
Hoogbegaafde kinderen hebben de potentie dat ze goed kunnen presteren, maar dat wil niet zeggen dat ze dat altijd doen of hiertoe in staat zijn. 12% van de hoogbegaafde leerlingen stromen af, dus maar een derde lukt het om binnen zes jaar het VWO-diploma te halen. Op de basisschool komen ze er vaak door inzicht, begrip en een goed geheugen, leerstrategieën zijn dan nog niet nodig.  In het voortgezet blijkt werken zonder leerstrategieën niet genoeg, dan moet er echt gestudeerd worden. Dit kan leiden tot demotivatie en onderpresteren.

 

Leerstrategieën moeten bewust ingezet worden,
zodat bekend is hoe er geleerd kan worden

 

Het kiezen van leerstrategieën hangt af van dat wat je wilt leren of wilt beheersen. Dit is te verdelen in 5 clusters.

Metacognitieve kennis en – vaardigheden en cognitieve vaardigheden zijn nodig om de stof inhoudelijk zo goed mogelijk te verwerken en organisatievaardigheden zorgen dat je alles georganiseerd krijgt. Om deze leerstrategieën te kunnen ontwikkelen en toepassen is het noodzakelijk dat je gemotiveerd bent.

Anders leren om te leren leren

Het is bekend dat hoogbegaafden veel connecties en verbanden leggen waardoor  een voor de hand liggend antwoord toch heel anders geinterpreteerd kan worden. Er wordt soms van alles bijgehaald wat er niet toe doet wat afleidt van de opgave en hoogbegaafden ontwikkelen zich sprongsgewijs waardoor ze het lastig vinden om volgens de methode te werken.
Bovendien kunnen ze alleen bepaalde informatie goed plaatsen wanneer het totale plaatje bekend is (top down)

Dit alles kan tot leerproblemen leiden die opgelost kunnen worden door iemand die bekend is met hoogbegaafdheid en deze manier van denken. 


Belangrijk is om te achterhalen welke strategie er gebruikt wordt en hoe je kind tot een antwoord is gekomen.
Of je kind er moeite voor moest doen, moeite wilde doen, uitleg of instructie nodig had zodat ook jouw kind tot leren komt

 

Wil je meer weten over leren leren,
leervaardigheden en leerstrategieën?

 

Wil jij dat jouw kind met meer zelfvertrouwen en doorzettingsvermogen aan de slag gaat?
Dat hij fouten durft te maken en niet gelijk ontploft als het niet lukt?

Karin van Toor

Terugbelverzoek

Stel me een vraag, boek een sessie, stuur me een mailtje, om door de bomen het bos weer te zien en ook jouw mogelijkheden (of die van je kind) te benutten. Ik help je graag!

Meer inzicht in hoe jouw zoon of dochter leert leren en zijn of haar doorzettingsvermogen en zelfvertrouwen toeneemt?

Onderpresteren hoogbegaafdheid

Plan je sessie hier