Luisteren naar hoogbegaafde

Luisteren naar wat ze te zeggen hebben, dat is wat veel hoogbegaafde kinderen en ouders missen. Veel kinderen voelen zich niet ‘gezien’ of ‘gehoord’ waardoor ze niet het aanbod, de begeleiding krijgen die zo nodig is.

 

Maar om met aandacht te kunnen luisteren is het belangrijk om je bewust te zijn dat de boodschap die over gebracht wordt, niet altijd als zodanig binnen hoeft te komen.

 

 

Luisteren - omgaan met je hoogbegaafde kind

Door eigen ervaringen, normen en waarden, door eigen ideeën en verbeelding wordt dat wat je hoort door een filter gehaald. Zo hebben we allemaal ons eigen filter. En wanneer je in de wereld van passend onderwijs en jeugdzorg terecht komt dan gaan de verschillende systemen ook nog een rol spelen. Dan wordt de verantwoordelijkheid vaak afgeschoven zodat er nauwelijks geluisterd wordt.

Baat het niet, dan schaadt het wel

Remko Iedema komt als manager Sociaal Domein persoonlijk terecht in de wereld van de medische zorg, passend onderwijs en jeugdzorg. Hij komt erachter dat ondanks fantastisch geformuleerd beleid kinderen verloren raken in procedures, doorverwijzingen en goedbedoelde korte termijn interventies. Hierover schreef hij het boek ‘Baat het niet, dan schaadt het wel’ 

Hij krijgt te maken met CJG, SWV, MDO, Passend Onderwijs, Jeugdzorg en crisisopvang. Om in dit doolhof je weg te vinden moet je er een serieuze studie van maken. Zelf heb ik dan ook een kennismodule gevolgd bij Novilo, waardoor ik enigszins mijn weg kan bepalen.

Luisteren naar je hoogbegaafde is niet de norm

Wanneer je last van je kies hebt is het heel gewoon dat je dezelfde week, soms zelf dezelfde, dag geholpen wordt. Wat is binnen de hulpverlening eigenlijk normaal, wat zou normaal moeten zijn? De verstrekker van zorg verwoordt volgens Iedema (2019), vanuit goede bedoelingen, wat de norm is. De persoon met een hulpvraag komt niet meer centraal te staan, maar de hulpvraag en alle systemen daaromheen.


Dat kan toch de bedoeling niet zijn?

Het kan toch niet de bedoeling zijn van de Wet op Passend Onderwijs dat kinderen lang thuis zitten. Interventies rond Jeugdhulp zijn toch niet bedoeld om de situatie te verergeren?
Wat jouw kind beweegt, wat hij/zij wil, wat hij zelf denkt nodig te hebben, het komt vaak niet aan de orde. Er wordt niet gedacht vanuit de hulpvraag,  maar vanuit het aanbod wat op de plank ligt.

Uiteindelijk zou het toch zo moeten zijn dat iemand die jouw kind echt kent, echt gesproken heeft, echt naar hem/haar geluisterd heeft het traject mede bepaald?
Dat er gezamenlijke bepaalt wordt wat er nodig is om jouw kind weer te motiveren en te stimuleren om zich zo optimaal mogelijk te ontwikkelen.

Dat er echt geluisterd wordt naar jou als ouder en naar je kind

Luistervaardigheid

Het mooie is, is dat er vele gesprekstechnieken zijn om goed te kunnen luisteren. Binnen het onderwijs en het bedrijfsleven is het mogelijk. Ook Onderwijs maak je samen hanteert de volgende handvatten;

Communicatie-Luisteren
Communicatie-Luisteren
Communicatie-Luisteren

Maak je niet DIK: Denk In Kwaliteiten. Besteed aandacht aan hetgeen goed is gegaan en probeer ‘om te denken’.

Neem ANNA mee: Altijd Navragen, Nooit Aannemen. Vraag altijd na of je goed begrepen hebt wat de ander bedoelt

 

Smeer NIVEA: Niet Invullen Voor Een Ander. Niemand kan in het hoofd van een ander kijken en je weet dus nooit wat de ander wil gaan zeggen. Als iets onduidelijk is, vul dan niet in maar vraag na wat er bedoeld wordt.

Wees een OEN: Open, Eerlijk en Nieuwsgierig. Sta open voor de ander, wees eerlijk in hetgeen je duidelijk wilt maken en ben oprecht nieuwsgierig naar de ander. Laat OMA thuis: Probeer je Oordelen, Meningen en Aannames/Adviezen voor je te houden en luister met een open houding naar de ander.

Communicatie-Luisteren
Communicatie-Luisteren
Communicatie-Luisteren

Gebruik LSD: Luisteren, Samenvatten en Doorvragen kan helpend zijn om aandachtig te luisteren. Als je LSD goed beheerst, kan dit de relatie ten goede komen.

Goed luisteren naar je hoogbegaafde kind

Laten we beginnen om eerst eens goed te luisteren naar je kind. Om er achter te komen wat jouw kind beweegt, wat hij/zij willen wat hij zelf denkt nodig te hebben. Ik ben benieuwd naar je ervaring.

Omgaan met een hoogbegaafdheid

Waar zowel hoogbegaafde kinderen als ouders het meest behoefte aan hebben, is erkend, begrepen en gehoord worden. Hoe leer je beter omgaan met hoogbegaafdheid, met de omgeving, de school en de andere manier van denken?

Heb jij een luisterend oor nodig?

Of wil jij samen met mij en je kind aan de slag?

Plan dan een gratis sessie.Hierin lever ik jou in een half uur
goede inzichten tips en natuurlijk een luisterend oor.

Karin van Toor

Terugbelverzoek

Stel me een vraag, boek een sessie, stuur me een mailtje, om door de bomen het bos weer te zien en ook jouw mogelijkheden (of die van je kind) te benutten. Ik help je graag!

Meer inzicht in hoe jouw zoon of dochter leert leren en zijn of haar doorzettingsvermogen en zelfvertrouwen toeneemt?

Onderpresteren hoogbegaafdheid

Plan je sessie hier