In mijn lespraktijk piano merk ik dat het bespelen van een instrument werkt voor hoogbegaafde kinderen. Zij komen tot leren, doordat de zone van naaste ontwikkeling (Vykotsky, 1978) opgezocht wordt, zij durven fouten te maken en komen er achter dat het niet altijd lukt om iets snel te beheersen, maar dat je daar tijd voor nodig hebt en moeite voor moet doen.

Een goed resultaat kost tijd en moeite

 

Tijdens mijn opleiding bij Novilo kwam ik er achter dat er weinig geschreven is over de meerwaarde van muziekonderwijs voor hoogbegaafden, dat er weinig onderzoek naar gedaan is.
Wanneer je hier onderzoek naar wilt doen, dan moet je in Nijmegen zijn bij de ECHA. Vandaar mijn drive om de ECHA opleiding te volgen.

Na de zeer inspirerende modules, die ik afsloot met een poster, kan ik nu gaan beginnen met mijn scriptie.

In eerste instantie wilde ik graag een wetenschappelijk artikel schrijven over de meerwaarde van muziekonderwijs voor hoogbegaafden. Niet omdat ik zo graag een artikel wilde schrijven, maar omdat de meerwaarde en dan met name de niet-cognitieve meerwaarde voor hoogbegaafden vrijwel niet is onderzocht, uitgezonderd de executieve functies die onderzocht zijn door Jascke, Honing & en Scherder (2018). Voor hoogbegaafden is die niet-cognitieve waarde juist zo belangrijk om tot leren te komen.

 

Niet-cognitieve vaardigheden zijn bepalend voor resultaten

 

Gebleken is dat niet-cognitieve vaardigheden, zoals motivatie, mindset, doorzettingsvermogen en zelfvertrouwen, – misschien nog wel meer dan cognitieve vaardigheden of IQ – bepalend zijn voor academische resultaten (Gutman & Schoon, 2013)

Mijn eerste stap is nu een scriptie als afstudeerproject voor mijn ECHA opleiding. Mijn onderzoek betreft op dit moment dat ik met mijn inleiding ga beginnen, de bestudering van de meerwaarde van muziekonderwijs en of deze inzetbaar is om onderpresteren te keren of te voorkomen. Ik zal hier mijn vorderingen, resultaten, leerpunten en worsteling delen.

Wil jij meedenken, meeleven en meeleren? Op facebook en op LinkedIn heb ik een aparte groep geopend. Je bent van harte uitgenodigd.

Welke ervaring heb jij met onderzoek, met onderpresteren en/of met muziekonderwijs?

Karin van Toor

Terugbelverzoek

Stel me een vraag, boek een sessie, stuur me een mailtje, om door de bomen het bos weer te zien en ook jouw mogelijkheden (of die van je kind) te benutten. Ik help je graag!

Meer inzicht in hoe jouw zoon of dochter leert leren en zijn of haar doorzettingsvermogen en zelfvertrouwen toeneemt?

Onderpresteren hoogbegaafdheid

Plan je sessie hier