Yes, weer een stapje verder. Vandaag mijn scriptie opgehaald die ik heb laten afdrukken om op te sturen naar Nijmegen. 11 oktober de presentatie en dan ben ook ik klaar met de ECHA opleiding.

Samenvatting

In dit explorerende onderzoek is gezocht naar een antwoord op de vraag of muziekonderwijs een middel zou kunnen zijn om onderpresteren van hoogbegaafde kinderen te keren of te voorkomen door de ontwikkeling van niet-cognitieve vaardigheden.

Het onderzoek is uitgevoerd bij 108 hoogbegaafde leerlingen tussen de 9 en 16 jaar die vrijwel allemaal een muziekinstrument bespelen en les hebben van een bevoegde docent(e).
Door een ontwikkelde enquête is onderzocht of er verschil bestaat wat betreft uitdaging binnen het reguliere en muziekonderwijs en hoe deze uitdaging werd ervaren om zo inzicht te krijgen in de meerwaarde van muziekonderwijs (deelonderzoek 1).

Niet-cognitieve vaardigheden

De conclusie van het eerste deelonderzoek is dat bijna alle participanten de ervaring hebben dat ze tijdens de muziekles hun competenties in kunnen zetten. Daarnaast wordt er in het muziekonderwijs bijna twee keer zoveel uitdaging ervaren waarvoor doorzetten noodzakelijk is, in vergelijking met het reguliere onderwijs.
Vervolgens is onderzocht (deelonderzoek 2) in welke mate niet-cognitieve vaardigheden tot ontwikkeling kwamen door het muziekonderwijs om inzicht te krijgen naar de mogelijke verbetering van academische vaardigheden.

 

Zouden academische vaardigheden kunnen verbeteren?

Academische vaardigheden zouden kunnen verbeteren door muziekonderwijs doordat een ruime meerderheid ervaarde dat door het bespelen van een muziekinstrument het doorzettingsvermogen en de mindset verbeterde. Daarnaast is voor driekwart het duidelijk dat de inzet toegenomen is bij eigen doelen. Bovendien is voor driekwart van de participanten het inzicht ontstaan dat er een relatie bestaat tussen inzet en resultaat, wat een belangrijke factor is om onderpresteren te keren of te voorkomen.

 

 

Is het jou duidelijk deze samenvatting?
Ben jij benieuwd naar het hele onderzoek, laat dat dan even weten hieronder of stuur mij een mail.

Met een hartelijke groet,
Karin

 

Karin van Toor

Terugbelverzoek

Stel me een vraag, boek een sessie, stuur me een mailtje, om door de bomen het bos weer te zien en ook jouw mogelijkheden (of die van je kind) te benutten. Ik help je graag!

Meer inzicht in hoe jouw zoon of dochter leert leren en zijn of haar doorzettingsvermogen en zelfvertrouwen toeneemt?

Onderpresteren hoogbegaafdheid

Plan je sessie hier