Succesvolle intelligentie

Sternberg onderscheidt bij succesvolle intelligentie drie manieren van denken: analytisch, creatief en praktisch denken.

Iedereen heeft in meerdere of mindere mate elk van deze drie denkvaardigheden tot zijn beschikking. De meeste mensen hebben een duidelijke voorkeur voor één, of soms twee van deze manieren van denken.

Optimaal inzetten van alle vaardigheden

Sternberg stelt dat er sprake is van ‘succesvolle intelligentie’ wanneer iemand in staat is om al zijn vaardigheden optimaal in te zetten. Zowel analytisch, creatief als praktisch gebied succesvol toe te passen.

Op school passen ze meestal analytisch denken toe. Terwijl praktisch en creatief denken zeker noodzakelijk is om te slagen in de maatschappij.

Model succesvolle intelligentie

Succesvolle intelligentie bestaat dus uit 3 manieren van denken:

Analytisch denken: inzicht in een probleem, overzicht terwijl je aan de oplossing werkt, helderheid van formuleren, in staat om te plannen

 

Creatief denken: flexibiliteit bij het verwerken van een probleem, vermogen om met ongewone oplossing te komen en nieuwe verbanden te leggen

Praktisch denken: dit denken zet je praktisch in, dus dit gebruik je in het dagelijks leven. Je weet je eigen sterke en zwakke kanten realistisch in te schatten, maar ook die van anderen. Hierdoor kan je efficiënt samenwerken.

 

Je kan effectief werken doordat je goed inschat
waaraan je veel en waaraan je weinig tijd en inspanning moet besteden

 

Andere manier van denken

Hoogbegaafden die het op school niet goed lijken te doen blijken hoger te scoren op creatieve en praktische intelligentie. Op school wordt meestal gebruik gemaakt van analytisch denken. Voor een geslaagde carrière zijn alle drie de ‘intelligenties’ nodig. Dus het is de taak van school om het lesmateriaal zo af te stemmen dat elke leerling de eigen vaardigheden verder kan ontwikkelen, maar ook de minder ontwikkelde vaardigheden kan leren gebruiken.

Deze 3 vaardigheden bieden een prima hulpmiddel om snel een intelligentieprofiel van een leerling te schetsen. Groot inzicht, veel ideeën, maar geen concreet werkstuk wordt gemaakt.  Je kan weten wat er verwacht wordt, maar raakt in paniek wanneer je zelf dingen moet bedenken.

Analytische intelligentie

Hieraan  besteden scholen de meeste aandacht en dit wordt ook hoofdzakelijk gemeten in een IQ-test.  Inzicht, abstract denken, logica, formulering, evaluatie en informatieverwerking spelen hierbij een rol.

Drop-outs (4e profiel Betts&Neihart) hebben dan ook waarschijnlijk geen mogelijkheden gekregen hun eigen specifieke vermogens in te zetten. Zij krijgen waarschijnlijk niet de kans om hun praktische en creatieve intelligentie in te zetten op school of ze hadden ze hadden meer oefening nodig voor de analytische vaardigheden.

Analytische vaardigheden hebben betrekking op het werken van de hersenen op zich,  geheugen, inzicht, logica, het vermogen om abstract te denken. Een goede schoolopleiding stelt kinderen in staat zich evenwichtig te ontwikkelen, biedt kinderen lessen om te verfijnen wat al goed gaat. Bovendien zijn er lessen om te stimuleren wat het kind nog niet vanzelf doet.

Succesvolle intelligentie wordt ook gevormd door creatief denken

‘Creatieve intelligentie’ gebruikt Sternberg voor een complex geheel aan denkvaardigheden. Hierbij wordt gebruik gemaakt van indrukken, herinneringen, kennis en  fantasie om creatief tegen dingen aan te kijken. 

Hierdoor zie je mogelijkheden om een opgave in een ander perspectief te zien. Je legt ongebruikelijke verbanden waardoor je complexe problemen op kan lossen. Dus creativiteit is er zeker niet alleen voor de kunstvakken en ‘leuk voor erbij, maar niet nodig’.

Succesvolle intelligentie - creatief denken

Complexe wiskundeproblemen, het ontwikkelen van hele nieuwe ideeën over de kosmos of het omgaan met onverwachte omstandigheden of onbekende culturen. Dit alles vereist creatieve vaardigheden, zoals associëren, brainstormen, flexibiliteit, inlevingsvermogen, originaliteit en vormgeving.

Creatieve vaardigheden hebben betrekking op het vermogen om te reageren op prikkels van buitenaf, brainstormen voor meer nieuwe en originele ideeën.  Ook nieuwe combinaties, flexibel inspelen op verschillende prikkels hebben creatieve intelligentie nodig.

 

Sommige hoogbegaafde leerlingen bloeien pas op
na hun schoolcarrière

 

Praktische intelligentie

In de maatschappij zijn creatief- en praktisch denken zeer hooggewaardeerde vermogens, waardoor sommige leerlingen die hierin sterk, getalenteerd zijn, pas na hun schoolcarrière echt opbloeien. Sternberg heeft daarom testmateriaal ontwikkeld. Hij stelt dan ook voor om op school minder eenzijdig te training in analytische vaardigheden

In de maatschappij zijn creatief- en praktisch denken zeer hooggewaardeerde vermogens, waardoor sommige leerlingen die hierin sterk, getalenteerd zijn, pas na hun schoolcarrière echt opbloeien. Sternberg heeft daarom testmateriaal ontwikkeld. Hij stelt dan ook voor om op school minder eenzijdig te training in analytische vaardigheden.

Door je in alle drie de vermogens te bekwamen vergroot je de mogelijkheden om met andere mensen, met andere denkvoorkeuren samen te werken, vergroot je je eigen denkvermogen, je flexibiliteit, je belangstelling en je snelheid van denken en reageren.

Praktische vaardigheden zijn gericht op het resultaat van een (denk)activiteit en om op school deze resultaatgerichte vorm van denken te trainen werk je aan effectiviteit, doorzettingsvermogen, planning, teamwork, zelfkennis en overtuigen.

Karin van Toor

Terugbelverzoek

Stel me een vraag, boek een sessie, stuur me een mailtje, om door de bomen het bos weer te zien en ook jouw mogelijkheden (of die van je kind) te benutten. Ik help je graag!

Meer inzicht in hoe jouw zoon of dochter leert leren en zijn of haar doorzettingsvermogen en zelfvertrouwen toeneemt?

Onderpresteren hoogbegaafdheid

Plan je sessie hier