Begin methode

Behoorlijk lastig, wanneer je een telefonische afspraak hebt om te overleggen over de methode van je onderzoek wanneer je geen stem hebt. Maar we zijn eruit gekomen.

Methode

Uit mijn lespraktijk ontstond de bevinding dat hoogbegaafde leerlingen door instrumentaal muziekonderwijs meer zelfvertrouwen kregen, fouten durfde te maken, meer doorzettingsvermogen kregen en een groeimindset wat betreft leren. Dit resulteerde in bv. het wel durven beginnen aan aangeboden plusmateriaal waardoor ze wel tot leren kwamen.

Volgens Bryman (2008) wordt er bij inductief-iteratief onderzoek een theorie gevormd vanuit bevindingen. Mijn theorie is dan ook dat muziekonderwijs een bijdrage kan leveren aan het keren of onderpresteren van hoogbegaafde kinderen.

Terugkoppelen naar de theorie

Deze bevindingen worden teruggekoppeld naar de voorraad van theorie en de onderzoeksresultaten, wat ik gedaan heb in mijn literatuuronderzoek.
Bij inductief- iteratief onderzoek is vooraf niet bekend naar welke thema’s of categorieën wordt gezocht (Van IJzendoorn, 1988). Om thema’s en categorieën te achterhalen vindt er in eerste instantie een online enquête plaats met open vragen waarbij de participanten gevonden worden via social media kanalen. De gegeven antwoorden worden geanalyseerd en open gecodeerd met ATLAS.ti

De eerste stap is bekend

De eerste stap is bekend dus nu antwoorden op open vragen analyseren en coderen.

Van IJzendoorn (1988) geeft aan dat op basis van voorlopige analyses er nieuwe gegevens worden verzameld. In tweede instantie wordt er met de gevonden thema’s en categorieën een enquête ontwikkeld op basis van mogelijke antwoorden met een aantal open vragen voor mogelijke nadere toelichting. Deze ontwikkelde enquête wordt afgenomen binnen de leeftijdsgroep 9-16 jaar bij hoogbegaafde kinderen die een muziekinstrument bespelen en/of onderpresteren. Hierbij wil ik opmerken dat er lesgegeven dient te worden door een bevoegd docent, met de bias dat ook de manier van lesgeven een rol speelt en dat de onderpresterende leerlingen, kinderen zijn die aangemeld zijn met deze problematiek bij collega’s.

 

Op zoek naar participanten

Nu ben ik dus op zoek naar hoogbegaafde kinderen in de leeftijd van 9-16 jaar die een muziekinstrument bespelen en hoogbegaafde kinderen in de leeftijd van 9-16 jaar die aangemeld zijn voor de aanpak van onderpresteren.

Weet jij of heb jij deze kinderen, wil je het mij dan laten weten?

1 reactie

Reacties zijn gesloten.

Karin van Toor

Terugbelverzoek

Stel me een vraag, boek een sessie, stuur me een mailtje, om door de bomen het bos weer te zien en ook jouw mogelijkheden (of die van je kind) te benutten. Ik help je graag!

Meer inzicht in hoe jouw zoon of dochter leert leren en zijn of haar doorzettingsvermogen en zelfvertrouwen toeneemt?

Onderpresteren hoogbegaafdheid

Plan je sessie hier