Dat wordt een spannende kerstvakantie

Kerstvakantie, tijd voor elkaar, tijd voor jezelf en tijd om te werken aan mijn ECHA scriptie over de meerwaarde van muziekonderwijs voor hoogbegaafden. Erg lastig, maar bijzonder interessant. Het zou toch geweldig zijn wanneer muziekonderwijs een middel kan zijn om onderpresteren bij hoogbegaafden te keren of te voorkomen. Tot nu toe heb ik nog steeds geen geschikte vragenlijsten gevonden.  Vragen die antwoord opleveren op mijn onderzoeksvragen (grit, mindset, SAQI) zal ik dus zelf samen moeten stellen. Dat was ook de conclusie uit het gesprek met mijn begeleider

 

Dat wordt spannend deze kerstvakantie.

 

Het is namelijk de bedoeling dat 10 januari de enquêtevragen samen gesteld zijn die antwoord geven op de vragen;
1. Ervaren hoogbegaafde kinderen verschil tussen uitdaging, als mogelijkheid om tot leren te komen binnen het reguliere- en het muziekonderwijs?
2. Ervaren hoogbegaafde kinderen dat muziekonderwijs hun niet-cognitieve vaardigheden verbeteren?
3. Hebben hoogbegaafde kinderen het gevoel dat muziekonderwijs bijdraagt aan hogere academische prestaties?

 

Enquête met open vragen

Via social media is een enquête uitgezet met open vragen. Uiteindelijk hebben 27  respondenten, zelfs uit Amerika en Duitsland de volledige enquête ingevuld. De antwoorden zijn verzameld en uit een analyse kwamen 6 ‘overkoepelende’ codes:
– Ervaring muziekonderwijs
– Lessituatie
– Motivatie ouder
– Motivatie kind
– Docent
– Oefenen

 

ATLAS.ti, super handig!

Vervolgens een webinar van ATLAS.ti gevolgd. De antwoorden op de open vragen heb ik gecodeerd, waar dus 6 overkoepelende codes zijn gekomen. De frequenties van de andere codes heb ik nu bij ervaring muziekonderwijs in een schema gezet.

 

 

Veel te veel verschillende antwoorden

Nu is het de bedoeling om enquêtevragen te maken met deze mogelijke antwoorden. Maar dit zijn er veel te veel, dus ze moeten samengevat worden en door deze vragen te formuleren krijg ik onvoldoende antwoord op mijn onderzoeksvragen. Bij de grit- en de mindsettest en SAQI (School Attitude Questionnaire Internet) staan vragen die verschillend interpreteerbaar zijn en vele bestaande testen leveren geen antwoord op mijn vragen. Dus verder puzzelen en verder zoeken.

 

Input en feedback van harte welkom

 

Karin van Toor

Terugbelverzoek

Stel me een vraag, boek een sessie, stuur me een mailtje, om door de bomen het bos weer te zien en ook jouw mogelijkheden (of die van je kind) te benutten. Ik help je graag!

Meer inzicht in hoe jouw zoon of dochter leert leren en zijn of haar doorzettingsvermogen en zelfvertrouwen toeneemt?

Onderpresteren hoogbegaafdheid

Plan je sessie hier