Niet gezien worden als hoogbegaafd kind

Dat een kind zo van streek kan raken doordat ze niet gezien wordt, waardoor ze geen passend aanbod krijgt.
3 dagen zat Stephanie (fictieve naam) alweer aan te hikken tegen haar eten. Ze at haast niks, maar dat was nog niet het ergste. Ze kwam ook zo, ja verslagen, over. Was is er toch met haar?
Andere dagen is ze leergierig, enthousiast en vol enthousiasme. Maar nu, het lijkt wel of ze op ‘uit’ staat. Zal ze moe zijn en gewoon aan vakantie toe of is er meer aan de hand?

Eetprobleem door niet gezien worden

 

Zal ze moe zijn of gewoon aan vakantie toe?

 

Ze werd niet gezien

Eindelijk kwam het hoge woord eruit. Met horten en stoten en dikke tranen vertelde ze dat ze erachter was gekomen dat andere kinderen wel naar de projectgroep mochten en zij niet. Waardoor? Omdat er dit jaar alleen een projectgroep voor de hogere groepen was en ja zij zat pas in groep 3.

Ze was al versneld en ze ging ook naar de BSO, dus dan moet ze genoeg uitdaging krijgen.

Serieus?

Ja school was van mening dat nu Stephanie versneld was het wel goed was. Bovendien ze doet prima mee, haalt goede cijfers en is een voorbeeldig leerling. 
Ze werd duidelijk niet gezien.

 

Zucht, kan het werkelijk zo zijn
dat er nog docenten zijn die nog niet gehoord hebben
van de 6 profielen van Betts&Neihart?

 

Zucht, kan het werkelijk zo zijn dat er nog docenten zijn die nog niet gehoord hebben van de 6 profielen van Betts&Neihart? Ëén van de vele tools om hoogbegaafdheid te herkennen, zodat ze gezien worden. Natuurlijk kan je voor meer informatie het boek ‘Uitdagend of verrijkend onderwijs’ van Sonja Morbé eens aanschaffen.

Dat ze niet inzien dat Stephanie werkelijk het schoolvoorbeeld is van profiel 1 – aangepast en succesvol- goedgemanierd, presterend, aangepast en halen goede cijfers om de leerkracht te plezieren.

Meer uitdaging gericht op het potentieel

Leren stimuleren voor hoogbegaafde

Bovendien laat moeder weten dat een externe partij bij de BSO liet weten dat Stephanie meer uitdaging nodig had. Hij adviseert om haar 3 jarige peuter een paar uur per week met de kleutergroep mee te laten draaien. Dit advies werd genegeerd. Maar hier werd ze wel gezien.

Wat een trieste situatie. 

Helemaal als je bedenkt dat na de bewuste keuze voor humanistisch onderwijs je er toch wel van uit mag gaan dat deze school zich richt op de autonomie en het potentieel van leerlingen, waarbij leraren leerlingen aanmoedigen om zelfsturend te zijn. Een prima visie om gezien te worden

We spreken af dat moeder gaat informeren naar de mogelijkheden om te compacten zodat er tijd vrij komt voor passend werk. Dat er voorgetoetst wordt of liefst nog doortoetsen om te bepalen waar Stephanie echt staat. Om contact op te nemen met de docent van de projectgroep om te informeren naar de mogelijkheden.

Wanneer een hoogbegaafd kind niet gezien wordt

Wanneer kinderen zoals Stephanie geen begeleiding krijgen dan verliezen ze autonomie en creativiteit. Zij zijn tevreden, nemen geen initiatief in de ontwikkeling van hun talent. Zij zijn alleen bezorgd om het cijfer en hebben waarschijnlijk geen toegang tot een uitdagend curriculum waardoor ze nooit zullen leren om zichzelf uit te dagen.

Tips voor de thuis- en de schoolsituatie

Uitdaging op school

Belangrijk is dat we een passende uitdaging vinden in het curriculum. Academisch, sociaal en emotioneel, aansluitend bij zone van naaste ontwikkeling (Vygotsky). Zij zouden moeten reiken naar de leerstof, waarbij ze hulp nodig hebben. Er blijkt dat het mogelijk is om vrijwel geen moeite te hoeven doen tot in het VO of WO, door het ontbreken van een passend lesaanbod.

Uitdaging buiten schooltijd

Vaak zijn het de ouders die buiten school de uitdaging voor hun kinderen zoeken.
Het is goed wanneer docenten en ouders nauw samen werken. zodat de succesvolle leerling ook binnen het reguliere onderwijs zich zo optimaal mogelijk kan ontwikkelen.

Extra uitdaging door pianoles

Gelukkig zijn ook de ouders van Stephanie op zoek gegaan naar uuitdaging buiten de school. Ze is begonnen met pianoles waar ze wel wordt gezien. Hier wordt geen rekening gehouden met de leeftijd, maar met de behoeftes en de competenties. Bovendien krijgt ze soms ook passend werk aangeboden wat ze thuis of op school kan doen. En wanneer school niet kan faciliteren om naar de projectgroep te gaan dan kan ze starten bij de projectgroep G.O.

Heb jij of ken jij ook een kind dat niet gezien wordt

en geremd wordt in de ontwikkeling?

Karin van Toor

Terugbelverzoek

Stel me een vraag, boek een sessie, stuur me een mailtje, om door de bomen het bos weer te zien en ook jouw mogelijkheden (of die van je kind) te benutten. Ik help je graag!

Meer inzicht in hoe jouw zoon of dochter leert leren en zijn of haar doorzettingsvermogen en zelfvertrouwen toeneemt?

Onderpresteren hoogbegaafdheid

Plan je sessie hier