Wat een worsteling!

Wat een worsteling! Tuurlijk wist ik dat het eraan zat te komen, maar voor mijn gevoel kan ik opnieuw beginnen met mijn onderzoek. OK de inleiding is goed, maar ik worstel met mijn methode. 10 vragenlijsten had ik gemaakt, bijna gezet in Google Forms en gelukkig nog om feedback gevraagd en gekregen van mijn zoon Jean-Paul en Sonja Morbé die terecht aangaf dat ik met deze vragen, een verzameling uit bestaande vragenlijsten, geen antwoord kreeg op mijn onderzoeksvragen.

1. Ervaren hoogbegaafde kinderen verschil tussen uitdaging, als mogelijkheid om tot leren te komen binnen het reguliere- en het muziekonderwijs?
2. Ervaren hoogbegaafde kinderen dat muziekonderwijs hun niet-cognitieve vaardigheden verbeteren?
3. Hebben hoogbegaafde kinderen het gevoel dat muziekonderwijs bijdraagt aan hogere academische prestaties?

 

Validiteit waarborgen

Om de validiteit te waarborgen heb ik deze vragen maar samengesteld uit de gegeven antwoorden uit de enquête met open vragen en een combinatie van vragen samengesteld uit;

Bij inductief- iteratief onderzoek is vooraf niet bekend naar welke thema’s of categorieën wordt gezocht (Van IJzendoorn, 1988). Om thema’s en categorieën te achterhalen heb ik dan ook een online enquête afgenomen (n=26) met open vragen waarbij de participanten gevonden zijn via social media kanalen. De gegeven antwoorden heb ik geanalyseerd en open gecodeerd met ATLAS.ti

Na open codering ontstonden er 5 sensitizing concepts; ervaring muziekonderwijs, docent, motivatie ouder, motivatie kind, oefenen, lessituatie. Daar de meeste opmerkingen worden gemaakt over de ervaring van muziekonderwijs en oefenen worden deze verder uitgesplitst. Maar nu, op zoek naar de juiste vragen voor mijn vervolg, de survey die ik online wil afnemen met een 5punts Likertschaal.

Naar heb ik mij gezocht

Naar heb ik mij gezocht, ook in de kerstvakantie natuurlijk. Super interessant, maar errug jammer wanneer ik er nu niets aan blijk te hebben.

Bij kwalitatief onderzoek wordt de validiteit niet gezocht in bestaande vragenlijsten, maar in de groep deelnemers aan het onderzoek. Tenminste volgens mij, maar echt veel weet ik nog niet van kwalitatief onderzoek. Het basisboek van Baarda nog maar eens doornemen. Maar eerst, eerst ga ik heerlijk pianospelen en dan een flinke wandeling maken en genieten van dit prachtige weer.

Karin van Toor

Terugbelverzoek

Stel me een vraag, boek een sessie, stuur me een mailtje, om door de bomen het bos weer te zien en ook jouw mogelijkheden (of die van je kind) te benutten. Ik help je graag!

Meer inzicht in hoe jouw zoon of dochter leert leren en zijn of haar doorzettingsvermogen en zelfvertrouwen toeneemt?

Onderpresteren hoogbegaafdheid

Plan je sessie hier