Hoogbegaafde kinderen ervaren 49,6% meer uitdaging door muziekonderwijs

Hoogbegaafde kinderen ervaren binnen het muziekonderwijs 49,6% meer uitdaging waardoor ze doorzetten om iets voor elkaar te krijgen, blijkt uit een nog lopend onderzoek.

Daar het doel van het onderzoek is te achterhalen wat de meerwaarde van het leren bespelen van een muziekinstrument voor hoogbegaafde kinderen is en of die meerwaarde zou kunnen functioneren als middel om onderpresteren te keren of te voorkomen worden voorlopig een drietal vragen beantwoord.

In de eerste onderzoekvraag wordt gevraagd naar het verschil tussen de ervaren uitdaging binnen het reguliere- en het muziekonderwijs. Hiervoor zijn de antwoorden gegeven op basis van een 5 punts Likert schaal op 4.1 t/m 4.6 vergeleken met de antwoorden van 5.1 t/m 5.6

 

Hoe er omgegaan wordt met een uitdaging

 

De stellingen

Uitdaging in het reguliere onderwijs
4.1 Mijn favoriete docent(e)/leerkracht(e) geeft mij precies de uitdaging die ik nodig heb.
4.2 Op school moet ik mijn werktempo aanpassen aan de klas.
4.3 Ik word boos en gefrustreerd wanneer iets niet snel lukt op school.
4.4 Mijn kwaliteiten en mogelijkheden zet ik echt in bij specifieke opdrachten.
4.5 Ik voel dat ik echt wat geleerd heb als ik bezig ben geweest met een specifieke opdracht.
4.6 Ik moet echt doorzetten om sommige opdrachten op school voor elkaar te krijgen.

 

Uitdaging in het muziekonderwijs
5.1 Mijn muziekdocent(e) geeft mij precies de juiste uitdaging waarbij mijn grens opgezocht wordt, ik er echt moeite voor moet doen.
5.2 Tijdens de muziekles kan ik in mijn eigen tempo gaan, zo snel of langzaam beter worden als ik wil.
5.3. Bij het oefenen op mijn instrument word ik boos en gefrustreerd wanneer iets niet snel lukt.
5.4 Om een bepaald stuk te kunnen spelen zet ik mijn kwaliteiten en mogelijkheden echt in.
5.5 Als ik bezig ben geweest met een bepaald muziekstuk voel ik dat ik echt wat geleerd heb.
5.6 Om sommige stukken te kunnen spelen moet ik echt doorzetten.

Uit de resultaten blijkt dat het merendeel van de participanten een verschil ervaart tussen het reguliere- en het muziekonderwijs in de geboden uitdaging. Opvallend is het hogere percentage (49,6% hoger) bij het muziekonderwijs bij het doorzetten om iets voor elkaar te krijgen. Verder is goed zichtbaar dat er bij het muziekonderwijs een groter gevoel bestaat dat er echt geleerd wordt (17,6%), dat het werktempo niet aangepast hoeft te worden (27,4%) en dat de muziekdocent(e) meer precies de juiste uitdaging aanbiedt (10,1%).

 

Kan jij mij helpen?

Natuurlijk wil ik zoveel mogelijk participanten. Weet jij of heb jij kinderen die in aanmerking komen voor dit onderzoek, (vermoedelijk hoogbegaafde kinderen die een muziekinstrument bespelen en les hebben van een bevoegd docent) wil je ze dan vragen even (max. 10 minuten) deze enquête in te vullen (https://forms.gle/vQMiEJsLvoozX7MV7)?

Karin van Toor

Terugbelverzoek

Stel me een vraag, boek een sessie, stuur me een mailtje, om door de bomen het bos weer te zien en ook jouw mogelijkheden (of die van je kind) te benutten. Ik help je graag!

Meer inzicht in hoe jouw zoon of dochter leert leren en zijn of haar doorzettingsvermogen en zelfvertrouwen toeneemt?

Onderpresteren hoogbegaafdheid

Plan je sessie hier