Meerwaarde muziekonderwijs hoogbegaafden

Om de thema’s van het onderzoek in het kader van mijn ECHA scriptie vast te stellen heb ik een inductief vooronderzoek gedaan op zoek naar een theorie passende bij de verzamelde data.

Dit heb ik, in deze eerste fase, gedaan door het uitzetten van een brede enquête met onderstaande open vragen:

1. Op welke leeftijd is je kind gestart met welk instrument en hoe lang heeft je kind nu les?
2. Welke beweegreden, welke motivatie, had jij als ouder om je kind te laten starten met muziekles?
3. Wat is de ervaring van hoogbegaafde kinderen met de muziekles
4. Hoe wordt het oefenen thuis ervaren door hoogbegaafde kinderen?

Voor 30 kinderen is deze enquête met open vragen ingevuld, waarvan de reacties grotendeels uit Nederland kwamen maar ook uit Duitsland, Engeland en Amerika. Van deze kinderen is 54% jongen en 46% meisje, is 29% gestart met het bespelen van een muziekinstrument met 6 jaar of jonger en 14% is gestart met 10 jaar of ouder en bespeelt 32% piano, 18% viool, 11% percussie en gitaar en 28% overig. Deze gegevens zijn weergegeven in een cirkeldiagram in figuur 1.

 

De enquêtedata zijn meerdere malen doorgelezen en vervolgens geanalyseerd. Op basis hiervan zijn de eerste codes geformuleerd en samengevat tot thema’s. Deze thema’s werden kritisch bekeken en gekoppeld aan de onderzoeksvragen.

Samengevat

De resultaten van de vragen 2, 3 en 4 zijn samengevat weergegeven, ondersteund door een relevante quote. In bijlage 1, 2 en 3 zijn alle resultaten te vinden.

2. Motivatie ouders

De motivatie van ouders om hun hoogbegaafde kind op muziekles te doen loopt uiteen van algemene ontwikkeling, vanzelfsprekendheid, plezier gunnen, interesse kind en een goede basis tot uitdaging, leren leren, oefenen en doorzettingsvermogen.

“Bij beiden zagen we dat het onze kinderen kon ondersteunen in het ontwikkelen van allerlei vaardigheden zoals doorzetten, uitdagen op een ander vlak dan op school gebeurt, contact met andere kinderen, rekening houden met anderen en bovenal plezier beleven aan muziek” (9:1)

3. Ervaring met muziekonderwijs

De ervaring die hoogbegaafde kinderen volgens hun ouders hebben met muziekonderwijs loopt uiteen van fouten durven maken, frustratie, doorzetten, oefenen, uitdaging, leren leren, mindset, moeite doen tot welzijn, laten Zien, eigen tempo, ontspanning, plezier, gelijkgestemden, eigen keuze en excelleren. Dit wordt hieronder weergegeven in figuur 2.

“…haar bewust van te maken dat je soms best mag laten zien dat je meer kunt dan wat “normaal” is of wat gevraagd wordt. Op school heeft B. zich lange tijd aangepast in de klas en viel eigenlijk helemaal weg in de grote groep. Ze was lang heel erg verlegen en stil en cijferde zichzelf volledig weg. Door piano spelen leert ze nu dat ze ook mag excelleren.” (17:3)

4. Het oefenen

Het oefenen na de muziekles is een veel besproken onderwerp. De thema’s variëren van mindset, moeite doen, strijd, doorzetten, leren leren, frustratie, strategie en uitdaging tot eigen inbreng, instructie, stimuleren, feedback, zelfstandig, stimuleren, proces- en doelgericht. Dit wordt weergegeven met een mindmap in figuur 3.

” …ze (muziekdocente) begrijpt mijn dochter als geen ander, legt geen druk, zorgt voor top-down benadering en uitdaging. En sindsdien oefent ze regelmatig uit zichzelf, geniet van het zingen en de vooruitgang. Ze wordt volgende week 15.” (4:11)

 

Conclusie

De thema’s bij de motivatie van ouders om kinderen op muziekles te doen is dat kinderen uitgedaagd worden, tot leren komen, leren oefenen en doorzettingsvermogen vergroten.

De thema’s bij ervaring muziekonderwijs zijn; fouten durven maken, omgaan met frustratie, doorzetten, oefenen, uitdaging aangaan, leren leren, mindset en moeite doen.

De thema’s bij oefenen variëren van mindset, moeite doen, strijd, doorzetten, leren leren, frustratie, strategie en uitdaging tot eigen inbreng, instructie, stimuleren, feedback, zelfstandig, stimuleren, proces- en doelgericht werken.

1. Uitdaging komt zowel voor binnen de motivatie van de ouders, bij de ervaring muziekonderwijs en bij het oefenen.
2. De niet-cognitieve vaardigheden mindset, motivatie, doorzettingsvermogen zijn thema’s die genoemd zijn bij het leren bespelen van een muziekinstrument.
3. Leren leren, frustratietolerantie, moeite doen, doorzetten, strategie en uitdaging aangaan zijn thema’s die worden genoemd en de ontwikkeling hiervan zouden kunnen leiden tot hogere academische prestaties.

 

Onderzoeksvragen

Deze thema’s kunnen dan ook leiden tot de volgende onderzoeksvragen:
1. Ervaren hoogbegaafde kinderen verschil tussen uitdaging, als mogelijkheid om tot leren te …komen binnen het reguliere- en het muziekonderwijs?
2. Ervaren hoogbegaafde kinderen dat hun niet-cognitieve vaardigheden door …muziekonderwijs verbeteren?
3. Hebben hoogbegaafde kinderen het gevoel dat muziekonderwijs bijdraagt aan hogere …academische prestaties?

Om antwoord te krijgen op deze onderzoekvragen is er een enquête ontwikkeld op basis van een 5 punts Likert schaal en een aantal open vragen die in maximaal 10 minuten in te vullen is door (vermoedelijk) hoogbegaafde kinderen tussen de 9 en 16 jaar die een muziekinstrument bespelen, les hebben van een bevoegd docent(e) en/of onderpresteren waarvan dit de link is.  https://goo.gl/forms/ByTmQeQRIuojL4Eg1

Wanneer jij nog kinderen weet voor deze enquête, die maar 10 minuten duurt, stuur ‘m dan gerust door. Graag zelfs.

 

Karin van Toor

Terugbelverzoek

Stel me een vraag, boek een sessie, stuur me een mailtje, om door de bomen het bos weer te zien en ook jouw mogelijkheden (of die van je kind) te benutten. Ik help je graag!

Meer inzicht in hoe jouw zoon of dochter leert leren en zijn of haar doorzettingsvermogen en zelfvertrouwen toeneemt?

Onderpresteren hoogbegaafdheid

Plan je sessie hier